Vážení rodiče a žáci,

Doporučené

od 7. 12. 2020 nás čeká další příjemné rozvolnění výuky v ZUŠ. Individuální výuka bude nadále pokračovat prezenční formou a k tomu se připojí kolektivní předměty za podmínek max. 10 žáků + učitel.

Předmět „Hudební nauka“ bude nadále vyučován online přes platformu Teams.

Ohledně bližších informací se prosím obracejte na své třídní učitele.

Přejeme všem krásný adventní čas.

ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Publikováno:  

Vážení rodiče a žáci,

Doporučené

zde jsou předpokládané informace k provozu ZUŠ Chlumec nad Cidlinou od středy 25. listopadu 2020:

Individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák 1+1), jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky, ale v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nosit roušku nemusí.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a v doprovodu pedagoga.

Žáci budou před výukou čekat před budovou ZUŠ, kde si je pedagogové vyzvednou. V případě nepříznivého počasí, mají žáci k dispozici vstupní prostor v budově školy mezi hlavními a prosklenými dveřmi. Po ukončení výuky odvádí pedagog žáka zpět před budovu školy.

Děkujeme za dodržování všech hygienických pravidel vzhledem k aktuální situaci.

Přejeme Vám všem krásný vstup do individuální výuky v ZUŠ a doufáme, že se situace bude nadále zlepšovat a zlepšovat 🙂

ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Publikováno:  

Big Band ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Doporučené

Big Band ZUŠ Chlumec nad Cidlinou je opět v akci. Tentokrát v jiném stylu, ale opět úžasně a s velkým elánem nahráli během distanční výuky skladbu od skupiny Metallica Enter Sandman. Gratulace a poděkování všem členům Big Bandu a kapelníkovi Pavlu Hlubučkovi za zpestření a potěšení v této době.

Ať žije jazzmetal 🙂

Publikováno:  

Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Doporučené

Chlumecká ZUŠka opět v akci.
Tentokrát je to Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou.
V době nouzového stavu a distanční výuky se Vám přestavuje svoji světovou premiérou části pochodu “ Ten chlumecký zámek“. Děkujeme všem členům orchestru za nápadité pojetí a doufáme, že Vás všechny tato písnička potěší

Publikováno:  

Distanční vzdělávání

Doporučené

Chlumecká ZUŠka v době nouzového stavu opravdu nespí. Z domácího prostředí nám Big Band ZUŠ jazzovou skladbou Tenor Medness přináší plno skvělé bigbandové muziky. Neskutečné díky pro kapelníka Pavla Hlubučka a všem členům Big Bandu

Publikováno: