Otevření školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

předkládáme Vám první informace k obnovení výuky na ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, která začíná od 11. 5. 2020.

Vyučování bude zatím probíhat pouze individuálně. Výuka kolektivních předmětů – hudební nauky, tanečního oboru, literárně-dramatického oboru, výtvarného oboru, souborů, orchestrů atd. probíhat od 11. 5. nebude. Dle situace je možné, že v dalším týdnu či týdnech začneme s výukou těchto předmětů do 15 žáků. Pobočka v Předměřicích nad Labem také začíná od 11.5.

  1. Vyučovat můžeme pouze zdravé žáky, kteří přinesou vyplněné a podepsané “Čestné prohlášení“, které jsme Vám poslali mailem.
  2. Výuka žáků v ZUŠ je dobrovolná a vše záleží na domluvě s učitelem hlavního předmětu, který Vás bude kontaktovat. Žáci, kteří mají hodinu po dvou, budou chodit pouze na 25 minut. Pokud učitel patří do rizikové skupiny, bude výuka probíhat jako nyní – distančním vzděláváním.
  3. Budova školy zůstane zamčená, učitelé budou žáky vyzvedávat a předávat zpět u hlavního vchodu do školy po domluvě s rodiči, kteří nebudou mít do školy bohužel přístup.
  4. Nosit roušku musí všichni žáci a zaměstnanci ve společných prostorách. V průběhu vzdělávání nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5m). Při bližším kontaktu se musí nosit rouška i v učebně. Při sejmutí roušky ji každý žák ukládá do sáčku, který si přinese z domova.
  5. Dezinfekce – žáci po příchodu do školy musí použít dezinfekci na ruce, která bude k dispozici.
  6. Aktivity do konce školního roku – veřejná vystoupení a koncerty jsou zrušeny. Absolventské a postupové zkoušky zatím platí, že se uskuteční v červnu, termíny budou upřesněny. Zápis do ZUŠ je již zveřejněn na webových a FB stránkách školy.

Až dnes dorazil manuál k výuce na ZUŠ, ale moc konkrétních a specifických otázek uměleckých škol neřeší. Takže je na nás, abychom dodržovali vše základní a potřebné k výuce na škole a případně reagovali na aktuální situaci. Věříme, že vše proběhne bez problémů a ZUŠ bude bezpečným místem pro všechny.

Děkujeme Vám za pozornost a velice se těšíme na naše žáky 🙂

Vedení školy

www.zuschlumec.cz