Další velká gratulace patří Adélce Studničkové a Míše Zbořilové za krásná 2. místa 🥈 v krajském kole dechových dřevěných nástrojů ZUŠ v Hradci Králové. Děkujeme velice pedagogům a korepetitorům: Iloně Matoušek Hatašové, Tomáši Kolaříkovi, Lence Trhoňové a Marii Lexové 🙂 👏 🎹