Cirkus Band

Přípravný orchestr, který připravuje žáky pro Dechový orchestr ZUŠ. Diriguje a řídí pan učitel Miroslav Bolješik, DiS.