Pěvecké sbory

Pěvecký sbor ZUŠ založila v roce 1978 jako sbor dívčí paní učitelka Zdeňka Benýšková.  Sbor se účastnil koncertů, soutěžních přehlídek a akcí školy i města a v roce 1992 byl ustanoven jako dětský pěvecký sbor ZUŠ v Chlumci n. Cidlinou.

Od roku 2000 začala se sborem pracovat i současná sbormistryně Jana Knížková. Během dlouhé doby své existence prošlo sborem velké množství dětí z Chlumce i okolí, mnohé se začaly věnovat i zpěvu sólovému nebo se hudba stala jejich profesí.

Pěvecký sbor se zúčastnil řady soutěžních i nesoutěžních přehlídek a festivalů – Jaro se otvírá, Přehlídka pěveckých sborů v Hradci Králové (zlatá a stříbrná pásma), Perníkový festiválek Pardubice, Zahrada písní Praha,  Královéhradecké dny sborového zpěvu atd.  a  spolupracoval s dětskými sbory v Čechách, např. Musica a Písnička Nová Paka, Radostný Plecháček Nový Bydžov, Jiřičky Mladá Boleslav, Čtyřlístek Ústí n. O a další. Spolupracuje také s ostatními soubory školy  – s Dechovým orchestrem ZUŠ, akordeonovým souborem Měchýši a instrumentálními soubory NZN a Ptáčata.

Repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní, vícehlasé písně pro dětský sbor, ale i spirituály a sborové skladby z oblasti klasické hudby. Některé z nich natočil pěvecký sbor i na své CD.

V současné době pracují ve škole dvě skupiny dětí – přípravný pěvecký sbor vede Petra Koliášová, sbor starších žákyň a žáků J. Knížková.