GPDR

Informační povinnost Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB stránkách. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. Správce OÚ: Základní umělecká škola, Chlumec nad Cidlinou sídlo: Klicperovo nám. 1, Chlumec nad Cidlinou, IČ: 62695258, DS: nuemux2, telefon: 495 485 380 e-mail: zus@zuschlumec.cz Pověřenec pro OÚ:            Matěj Novotný,     e-mail: novotny.nb@gmail.com,    tel: 737 039  437