Obory, Vyučující

 

Hudební obor

V hudebním oboru je individuálně nebo ve skupinkách po 2 – 4 žácích vyučována hra na tyto hudební nástroje: Klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, housle, flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, tuba, trombón, zobcová flétna, kytara, kytara v populární hudbě, basová kytara, elektrická kytara, akordeon a bicí nástroje.
Dále je vyučován zpěv, zpěv v populární hudbě a sborový zpěv.
Součástí výuky jsou i hudebně-teoretické předměty (hudební nauka, seminář recepce a reflexe hudby) a praxe v souborech a orchestrech ZUŠ.

Vyučující:

 • Miroslav Bolješik, hra na trubku, hra na baskřídlovku, hra na zobcovou flétnu, Cirkus Band

 • Ilona Matoušek Hatašová, DiS., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu
  tel.: 608 967 674, e-mail: hatasoil@centrum.cz

 • Marcela Čapková, hra na klavír, hudební nauka

 • Miloslav Čapek, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu

 • Jozef Dedík, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu,      
  tel.: 606 276 673, e-mail: Dedik.jozef@seznam.cz
 • Štěpán Dohnanský, hra na kytaru, hra na kytaru v populární hudbě

 • Mgr.et Bc. Jaroslav Hartl, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na varhany
  tel.: 732 162 102, e-mail: jarda.hartl@seznam.cz  
 • PaedDr. Lubomír Havrda, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje

 • Pavel Hlubuček, hra na žesťové nástroje. hra na zobcovou flétnu,
  tel.: 731 340 964

 • Jan Hršel, DiS., hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje
  tel.: 739 216 062, e-mail: jan.hrsel@seznam.cz

 • Vladimír Jelínek, hra na trombón, hra na trubku, hra na zobcovou flétnu, hra na elektronické klávesové nástroje
  tel.: 604 417 483, e-mail: jelband@seznam.cz

 • Mgr. Jana Knížková, Ph.D., DiS., zástupce ředitele, zpěv, sborový zpěv
  tel.: 739 049 513, e-mail: janaknizkova@centrum.cz

 • Tomáš Kolařík, hra na klarinet, hra na klarinet, hra na zobcovou flétnu
  tel.: 606 283 551, e-mail: tomkola@seznam.cz

 • Mgr. Eva Kolaříková, DiS., hra na akordeon, přípravná hudební výchova
  tel.: 607 790 962, e-mail: eva-kolarikova@seznam.cz

 • MgA. Petra Koliášová, zpěv, sborový zpěv,
  tel.: 737 464 540

 • Mgr. Josef Mádlo, hra na kytaru, hra na kytaru v populární hudbě, hra na elektrickou kytaru, hra na basovou kytaru
  tel.: 605 552 814, e-mail: josef.madlo.zus@seznam.cz

 • MgA. Jan Molinger, hra na zobcovou flétnu, hra na elektronické klávesové nástroje
  tel.: 731 582 601, e-mail: johann-51@seznam.cz

 • Lukáš Pavel, hra na kytaru, hra na klavír, hudební nauka
  e-mail: lukas.pavel@zuschlumec.cz

 • Stanislava Schovancová, hra na klavír

 • Jan Svoboda, DiS., ředitel ZUŠ, Dechový orchestr ZUŠ, žesťové nástroje
  e-mail: reditel@zuschlumec.cz

 • Martin Stejskal, DiS., hra na kytaru                                                           
  tel.: 775 473 383, e-mail: Martinstejskal2401@gmail.com                                               
 • Adam Suchánek, hra na bicí                                                                                     tel.: 739437115, e-mail: suchanekadam@post.cz

 • Ivana Vítková, hra na housle, hra na zobcovou flétnu,                             
  tel.: 602 492 053, e-mail: ivana.vitkova@seznam.cz

Taneční obor

Taneční obor je určen pro všechny zájemce o kultivovaný pohybový projev. Pro žáky/žákyně ve věku 5 – 7 let je určena přípravná taneční výchova, žáci/žákyně od 7 let se mohou přihlásit přímo do 1. ročníku tanečního oboru.
Taneční obor vede žáky ke komplexnímu rozvoji osobnosti, a to zejména prostřednictvím různých tanečních, pohybových a pohybově-hudebních aktivit.

Vyučující:

 • Klára Doležalová, tel. 739 493 144, volat mezi 8 – 16 hod.

Literárně-dramatický obor

Práce literárně-dramatického oboru se zaměřuje zejména na oblast alternativního divadla. Základem výuky je dramatická hra, jejímž prostřednictvím žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké, slovesné, hudební, výtvarné a dramaturgické schopnosti, tvořivost a fantazii. Zároveň se učí vzájemně spolupracovat a vnímat druhé. Specifickou oblastí, které je věnována mimořádná pozornost, je loutkoherectví. Součástí výuky je individuální práce se zvoleným textem (poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma), která je zaměřena na celkovou kulturu projevu a na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků.

 

Vyučující:

 • BcA. Romana Hlubučková
 • Kateřina Šarounová

Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru probíhá ve skupinách maximálně 15 žáků ve tříhodinových blocích jednou týdně. Zaměřuje se na základy kresby a malby, u mladších dětí formou výtvarných her a etud. Žáci se postupně seznamují i s grafickými technikami (linoryt, suchá jehla), pracují s keramikou a sádrou, modelují. Kromě těchto základních výtvarných disciplin se žáci seznamují i s textilní tvorbou (batika, výroba loutek, malba na hedvábí). Součástí výuky je i kresba a malba v přírodě a městské krajině, výtvarná soustředění v plenéru, návštěvy galerií, výstav a soutěží mladých výtvarníků.

Vyučující:

 • Mgr. Viera Chrtková                                                                                  tel.: 602 748 994