Výše úplaty za vzdělání

HUDEBNÍ OBOR                                měsíčně           pololetně
Přípravné studium (kolektivní)              120,- Kč             600,- Kč
Individuální výuka                               240,- Kč          1 200,- Kč
Individuální výuka rozšířené studium    360,- Kč          1 800,- Kč
Skupinová výuka 2-4 žáci *                 180,- Kč             900,- Kč
Kolektivní výuka 5 a více žáků             120,- Kč             600,- Kč

TANEČNÍ OBOR
Přípravné studium                                120,- Kč             600,- Kč
Kolektivní výuka                                   140,- Kč             700,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR
Přípravné studium                                140,- Kč             700,- Kč
Kolektivní výuka                                   160,- Kč             800,- Kč

LITER.-DRAMATICKÝ OBOR
Přípravné studium                                120,- Kč              600,- Kč
Kolektivní výuka 1. a 2. ročník              120,- Kč              600,- Kč
Kolektivní výuka od 3. roč. I.stupně     140,- Kč              700,- Kč

* týká se pouze těchto studijních zaměření: hra na kytaru, hra na kytaru v populární hudbě, sólový zpěv, – 2 žáci, hra na zobcovou flétnu, hra na  EKN
(keyboard) – max. 4 žáci
Úplata za vzdělávání pro jednoho žáka u druhého a dalšího studijního zaměření v rámci hudebního oboru se slevou 1/3

(individuální = 800,- skupinová = 600,- kolektivní = 400,-)

Úplata za vzdělávání pro jednoho žáka v kombinaci dvou a více oborů se slevou 25% pro druhý a další obor.

V rámci hudebního oboru probíhá podle ŠVP u všech studijních zaměření výuka hudební nauky a kolektivní hudební praxe zdarma.

Úplata za vzdělání u studia pro dospělé:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve sřední škole, v denní formě vzdělávání na konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, je výše úplaty stejná jako u přípravného a základního studia

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), je výše úplaty za vzdělání stanovena ve výši skutečných nákladů stanovených za příslušné období u jednotlivých oborů