Výsledky talentových zkoušek

Gratulujeme nově přijatým žákům
Přijatí žáci budou kontaktováni pedagogy na konci srpna. Ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru je nově vzniklá doplňková činnost. Fungování této činnosti vám vysvětlí pedagog na začátku školního roku.

Ostatní uchazeči jsou vedeni jako čekatelé. Pokud se uvolní místo, budou individuálně kontaktováni.

V případě chybějících žáků v daném oboru, či nástroji, budou vypsané dodatečné talentové zkoušky na začátku nového školního roku. Sledujte prosím Webové a FB stránky ZUŠ.


Přeje všem krásné léto

vedení ZUŠ